Over coaching

coaching

Over coaching

Als coach wil ik jou begeleiden op je eigen weg. Jij moet je eigen doelen behalen en kunt je eigen verandering realiseren. Jij bent de regisseur van je eigen ontdekkingstocht! Is er een klik tussen ons als coach en coachee, dan kunnen we het coachingstraject ingaan. Op basis van gelijkwaardigheid.


Relevant in het hele traject is de coachvraag. Eerst werken we eraan jouw vraag helder te krijgen. Soms kan ook je leidinggevende een rol spelen in het formuleren van de coachvraag. Is die coachvraag eenmaal helder, dan staat die vervolgens centraal in de coachingsgesprekken die volgen.


In onze gesprekken zal ik je op een prikkelende en geïnteresseerde manier helpen je eigen doel helder te krijgen en ook de weg die je daarheen moet bewandelen. Is de kern duidelijk, dan spreken we af welke vervolgstappen er ondernomen moeten worden om het doel te bereiken. Coaching moet namelijk altijd concreet en resultaatgericht zijn. Via concrete haalbare acties proberen we steeds een stap dichterbij jouw uiteindelijke doel te komen. Immers: een reis van duizend mijlen begint met één enkele stap (chinees gezegde).


Een coachingsgesprek duurt ongeveer 1,5 uur. Een coachingstraject omvat ongeveer 3 tot 7 gesprekken.


Mensen hun thermiek laten vinden